หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรมของหน่วย
หัวข้อ : กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
โดย : admin
อ่าน : 737
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ ร.อ.ศิริพล  จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย ร้อย.ทพ.นขต.ฯ ในพื้นที่ อ.รือเสาะ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย อีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๕๐๐ คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ